HEM | OM FISKEOMRÅDET | HUR SÖKER MAN STÖD? | DOKUMENT | ANSÖKNINGSBLANKETTER | PROJEKT

Fiskeområde Bohuslän

Syftet med Fiskeområden är att öka det ekonomiska utbytet av fisket. Det kan ske både genom att utveckla det traditionella fisket, men också genom nya verksamheter inom t ex fisketurism och för att öka kustens attraktionskraft på besökare.

Fiskeriverket har gett tio geografiska områden i Sverige möjlighet att bli Fiskeområden vilket innebär att området får del av EUs strukturstöd för fiskerinäringen på ett särskilt sätt.

På västkusten finns två områden, Norra Bohuslän och Södra Bohuslän.Norra Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Södra Bohuslän omfattar kommunerna Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, öckerö och Göteborg.

Föreningen Fiskeområde Bohuslän administrerar de båda fiskeområdenas verksamheter och sköter det praktiska arbetet.

Läs mer om Fiskeområde Bohuslän


Att söka stöd från Fiskeområde Norra och Södra Bohuslän

Två Fiskeområdesgrupper (FOG), en för Norra Bohuslän och en för Södra Bohuslän, beslutar om stöd till projekt som uppfyller den strategi och det åtgärdsprogram som föreningen har fastställt och som godkänts av Fiskeriverket.

FOG sammanträder fyra gånger per år, i mitten på september, december, mars och juni. En komplett ansökan måste vara inlämnad till sekretariatet senast en månad före beslutstillfället.
För att ett projekt skall kunna få stöd inom ramen för fiskeområdet krävs en offentlig medfinansiering på minst 30 %. Fiskeområdet och externa aktörer har vissa möjligheter att hjälpa till med den offentliga medfinansieringen.